ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม ได้เข้ารับประทานโล่รางวัล พระลัญจกร ญสส.

ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
ได้เข้ารับประทานโล่รางวัล พระลัญจกร ญสส.
รางวัล " ญาณสังวร" คนดีศรีสยาม ประจำปี ๒๕๖๖
สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ดีเด่น

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งานประกาศเกียรติคุณคนดีของแผ่นดิน ตามรอยพระยุคลบาท
จัดโดย
โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน "รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ ทำความดีคืนคุณแผ่นดิน

โพสต์เมื่อวันที่ : 5 กรกฎาคม 2566
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด