อาจารย์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ

????????คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
#ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมน หมายมั่น
อาจารย์เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ
โดยผลงาน #เครื่องเผาข้ามหลาม ในชื่อทีมข้าวหลามขึ้นห้าง

รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท
และ รางวัลเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แบบอย่างการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
#คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #Techno #NSRU

โพสต์เมื่อวันที่ : 21 กันยายน 2564
ไฟล์แนบ : S__203194372.jpg 240477971_4243946322365583_8747275296348298679_n.png
ทั้งหมด