นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

**คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ

นายสุทธิพงษ์ ธัญญเจริญ และ นายธีรวุฒิ มลฑล
ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะโปรแกรม การออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

นางสาวนันท์ทภัส เกิดสินวงษ์ และ นายปรีชา เบิกใจ
ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะ Sketch Design

นายขจรศักดิ์ ดีศรี
ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะถ่ายภาพ "WHAT DO YOU SEE UTTARADIT"

**ในการนำเสนอผลงานทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่
วันที่ 18 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์**

โพสต์เมื่อวันที่ : 23 มกราคม 2560
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด