ผศ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์

อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

**ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์**


โพสต์เมื่อวันที่ : 16 สิงหาคม 2562
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด