นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ได้รับโล่รางวัล The Best ในโครงการ ธนาคารออมสิน "ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Pluss" ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ

ในโอกาส ได้รับโล่รางวัล The Best ประเภท คิดดี
กลุ่ม KunKala วิสาหกิจชุมชนกะลาและงานไม้

ในโครงการ ธนาคารออมสิน "ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Pluss" ประจำปี 2562

โพสต์เมื่อวันที่ : 2 ธันวาคม 2562
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด