สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ คว้ารางวัลชมเชยในการแข่งขัน โจทย์ท้าประลอง Creative Idea ประจำเดือน กันยายน 2563

**สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ** คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ได้รับรางวัลชมเชย
**ในการแข่งขัน ⭐ โจทย์ท้าประลอง Creative Idea ประจำเดือน กันยายน 2563 กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ????**
โจทย์ประจำเดือนนี้ #ทุนหนึ่งแสนนำเสนอแผนธุรกิจพิชิตฝัน

**โดย ทีมสุดปัง**
(1) นางสาวพรหมศิริ ชูวิเชียร
(2) นางสาวสรีญา สุทธิศักดิ์
(3) นางสาววันวิษา อินทร์แรม
.............................................................................

และทีมเข้าร่วมแข่งขัน
**ทีม WE BANG**
(1) นายเอกพงษ์ เจริญผล
(2) นายรัฐเสริญ บุญตา
(3) นายฐนกร เกิดแก้ว

**ทีม Dekdesign**
(1) นางสาวมินตรา บุตรม้วย
(2) นางสาวเพ็ญศิริ เกล็ดประทุม
(3) นายธนวัตร์ ชัยณรงค์
(4) นางสาวอรุณี โพธิ์วัด
(5) นางสาวณัฐพร ทองไทย

Credit ภาพ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โพสต์เมื่อวันที่ : 29 กันยายน 2563
ไฟล์แนบ : 06.jpg 05.jpg 03.jpg 04.jpg 02.jpg
ทั้งหมด