ทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อมอบทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความเป็นพลเมืองดี รักในความเป็นชาติ ศาสน์กษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตย ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จำนวน 2 ทุนๆ ละ 20,000 บาท

นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สามารถส่งใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องสำนักงานคณบดี อาคาร 11 ชั้น 2


โหลดประกาศ https://bit.ly/3njtrhF

โหลดใบสมัครตามลิงค์ https://bit.ly/3HR6jR7

โพสต์เมื่อวันที่ : 27 มิถุนายน 2565
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด