ขอเชิญส่งบทความวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
**ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการ** เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ความรู้และวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ออกแบบและงานสร้างสรรค์ **เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2562** ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2562 [รายละเอียดเพิ่มเติม](http://ait.nsru.ac.th/technojournal.php)

โพสต์เมื่อวันที่ : 13 พฤษภาคม 2562
ไฟล์แนบ : โครงการจัดทำวารสารวิบาการคณะเทคโนโลยีกา.pdf
ทั้งหมด