ผศ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

**ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า**


โพสต์เมื่อวันที่ : 16 สิงหาคม 2562
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด